Hengelen in Dilsen-Stokkem

  

 

Dilsen-Stokkem heeft verschillende visgebieden. De regels voor het vissen in deze gebieden werden vastgelegd in het ‘politiereglement voor het vissen in Dilsen-Stokkem’ van 6 juli 2020.

Dit reglement bevat de regels die van toepassing zijn in de gebieden:
1. Negenoord (eigendom Limburgs Landschap) & Oude Maas Stokkem (eigendom stad Dilsen-Stokkem)
2. Bichterweerd (eigendom Natuurpunt)
3. Meerheuvel (eigendom Watergroep)
4. de Schaapskuil (eigendom Stad Dilsen-Stokkem en Natuurpunt) & Oude Maas Dilsen (eigendom Stad Dilsen-Stokkem)
5. de Broeken (eigendom Stad Dilsen-Stokkem)

Folder downloaden

Aanvraag gemeentelijke vispas + info over visplaatsen

Naast de vergunning van de Vlaamse overheid heb je een stedelijke vispas nodig. Een kopie van jouw visvergunning van de Vlaamse Overheid + contactgegevens (naam, voornaam, email-adres en telefoonnummer) volstaan om dit gratis pasje aan te vragen aan het infoloket van toerisme. Je kan de vispas ook digitaal aanvragen door je visvergunning van de Vlaamse Overheid in te scannen (contactegevens van jouw telefoonnummer nog te vermelden, de overige gegevens staan reeds op de visvergunning van de de Vlaamse Overheid) en te versturen naar onderstaande link. De stedelijke vispas wordt dan vervolgens digitaal verzonden. U dient wel rekening te houden met een duur van maximaal 7 dagen vooraleer dit pasje wordt verstuurd door soms drukke wachtijden. Let op! De vispas dien je wel zelf digitaal of in printversie te bewaren indien je de vispas digitaal aanvraagt! Via de toeristische dienst kan je ook uitgebreide info bekomen betreft de visplaatsen in Dilsen-Stokkem, ook via onderstaande link of aan het infoloket van de dienst toerisme.

Alle info en aanvragen kunnen aangevraagd worden via hengelen@dilsen-stokkem.be

Via deze link kan je de volledige ‘visserijreglementering op openbare wateren’ van Dilsen-Stokkem raadplegen:

http://www.dilsen-stokkem.be/hengelsport

Meer info over visplaatsen/visvergunningen:
hengelen@dilsen-stokkem.be