Maascentrum de Wissen

Maatregelen n.a.v. het Coronavirus (COVID-19)

BELANGRIJKE MEDEDELING

Ingevolge het Coronavirus (COVID-19) en het op 12 maart 2020 afgekondigde nationaal crisisplan zijn

voor de diensten van het stadsbestuur en OCMW navolgende maatregelen van toepassing.

Enkel onderstaande diensten zijn geopend (volgens de huidig geldende openingsuren):

  • Administratief Centrum Stad
  • Administratief Centrum OCMW
  • Administratie thuiszorgdiensten OCMW (Stockheim 1)
  • Stedelijke werkplaatsen
  • Containerpark
  • Stedelijke basis- en secundaire scholen (enkel opvang)
  • ’t Kadeeke

Alle andere stedelijke en OCMW-diensten en -gebouwen zijn gesloten.

De dienst Toerisme/Maascentrum De Wissen zal hierbij ook gesloten zijn!

De dienst toerisme is wel elke werkdag (ma-vr) telefonisch bereikbaar in de voormiddag (9u tot 12u) via +32 89 75 21 71 of via toerisme@dilsen-stokkem.be .

Deze maatregelen gaan van kracht op vrijdag 13 maart middernacht, voorlopig t.e.m. vrijdag 3 april 2020.

Burgers worden verzocht om bij voorkeur een afspraak te maken en enkel bij dringende en noodzakelijke

aangelegenheden beroep te doen op de diensten van het stads- en OCMW-bestuur en/of zich hier fysiek naar te begeven.

Burgers worden verzocht maximaal gebruik te maken van digitale hulpmiddelen (e-mail, e-loket of telefonisch).

Voor meer informatie : 

corona@dilsen-stokkem.be - www.dilsen-stokkem.be - 089 869 400